EM karta

1. Definicja EM-Karty

EM-karta to elektroniczny bilet miesięczny wielokrotnego użytku. Jest to zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia ona wielokrotny zapis i odczyt informacji na niej zawartych. Po upływie terminu ważności jednego biletu oraz wykupieniu następnego, dane na karcie są aktualizowane i staje się ona nowym biletem miesięcznym. EM karta upoważnia posiadacza do przejazdów na wybranej trasie w okresie ważności biletu w niej zapisanego.

2. Definiowanie trasy przejazdu

W chwili zakupu karty należy prawidłowo określić pełną nazwę przystanku wyjazdowego i docelowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.

3. Opłaty

Wydanie EM-karty wiąże się z pobraniem od pasażera opłaty w wysokości 10 zł brutto.

4. Zasady posługiwania się EM-kartą

EM-KARTA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE Z PARAGONEM FISKALNYM. Tylko okazanie paragonu fiskalnego wraz z EM-kartą w chwili wsiadania do autobusu uprawnia pasażera do przejazdu na podstawie biletu miesięcznego. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia EM-karty lub paragonu fiskalnego pasażer nie może korzystać z przejazdu tylko na podstawie jednego z tych elementów. Pasażer zobowiązany jest wówczas do zakupu biletu jednorazowego uprawniającego do przejazdu danym kursem. Następnie należy zgłosić się do kas biletowych celem wydania zaświadczenia o zgubieniu biletu oraz nowej EM-karty.

EM-KARTĘ NALEżY ZAREJESTROWAĆ W BILETERCE KAŻDORAZOWO PO WEJŚCIU DO AUTOBUSU. W tym celu należy zbliżyć kartę do czytnika w bileterce na 2 sekundy. Karta jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.
Niezarejestrowanie EM-karty w bileterce będzie traktowane jak przejazd bez ważnego biletu.

5. Warunki przechowywania EM-Karty

EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże zginanie jej, przetrzymywanie w niskich temperaturach (poniżej -20°C) może doprowadzić do jej złamania, natomiast podgrzewanie lub wystawienie karty na działanie temperatury wyższej niż 50°C spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty.